Programvare og tjenester - Del 2

Hvordan klargjør du din PC/Mac for digital eksamen? Og hvor kan du finne opplæringsvideoer og nettbaserte kurs?
Ingen transkribering tilgjengelig.

Svarte denne til dine forventninger?

Nei
Ja