Globale konsekvenser av informasjonrevolusjonen

Når vi skal snakke om globale konsekvenser av IKT, er FNs bærekraftsmål en god plass å starte. Hvordan vil de globale trekkene utfordre deg og din fremtid?
Ingen transkribering tilgjengelig.

Svarte denne til dine forventninger?

Nei
Ja