Fremtidens digitale kompetansekrav

Hva kjennetegner fremtidens digitale kompetansekrav? I dagens samfunn er det lett å få tak i informasjon. Utfordringen er å trekke ut hva somm er den viktige og relevante informasjonen.
Ingen transkribering tilgjengelig.

Svarte denne til dine forventninger?

Nei
Ja