Digitale ferdigheter

Start elæring for å øke
din kompetanse

Hvorfor Digitale ferdigheter?

Dette er et åpent nettbasert kurs for nåværende og fremtidige studenter ved UiA.
I kurset vil du lære om hvordan du kan benytte ulike digitale verktøy, og hvordan digitale muligheter påvirker din egen studiehverdag.
Du vil også få et innblikk i den samfunnsmessige betydningen av dagens digitale utvikling.