word_effektivskriving_intro

Introduksjon til kapittelet om effektiv skriving i Word, og oversikt over formateringer.
Ingen transkribering tilgjengelig.